Till innehåll på sidan

Mikrodata för Utrikeshandel med varor

Undersökningen Utrikeshandel med varor syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder. Den består av de två statistiksystemen Extrastat och Intrastat.

Vi samlar in uppgifter om värde och kvantitet fördelade på vara och land för månatlig publicering. 

Extrastat är registerbaserade statistikuppgifter som vi får från Tullverket. Uppgifterna har sitt ursprung i de import- och exportdeklarationer som ska redovisas av den som importerar varor från, eller exporterar varor till, icke EU-länder.

Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. Det är en totalundersökning med en cutoff, där de allra minsta företagen inte ingår i datainsamlingen. Undersökningen omfattar företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4 500 000 kronor, eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 9 000 000 kronor. Intrastatuppgifterna samlas in månadsvis.

Resultatredovisning

Resultaten från undersökningen är tillgängliga cirka 27 dagar efter referensmånad för snabbstatistik (total export, import och handelsnetto), och cirka 57 dagar efter referensmånad för detaljerade uppgifter om vara och land. Årsstatistik är tillgänglig cirka två månader efter referensåret.

Tabeller finns avgiftsfritt tillgängliga i Statistikdatabasen: 

Statistikdatabasen

Efterfrågade tabeller och diagram finns på undersökningens statistiksida. I dessa tabeller finns både stora varugrupper och stora export- och importländer redovisade.

Utrikeshandel med varor

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av materialet i Utrikeshandel med varor.

Data för Utrikeshandel med varor kan också lämnas ut i avidentifierad form till forskare för egna beräkningar. En sådan utlämning föregås av en prövning där forskningssyftet ska anges, liksom de personer som ska arbeta med materialet. Vissa sekretess- och säkerhetsföreskrifter gäller för utlämnandet. Data i avidentifierad form till forskare finns tillgängligt från och med år 2000.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Ari Mansikkaviita

Telefon
010-479 41 51
E-post
ari.mansikkaviita@scb.se