Till innehåll på sidan

Leveransportal för uppdragsleveranser från SCB

När du beställt statistik eller ett uppdrag från SCB sker leveransen av data/statistik i första hand via SCB:s leveransportal. Portalen når du enkelt på webben och du kan logga in och hämta de filer du beställt. Du kan även välja att andra personer i din organisation ska få tillgång till leveransen.

Om du föredrar leverans på annat sätt t. ex. via e-post kan SCB erbjuda det förutsatt att innehållet inte kräver den högre säkerhet som leveransportalen innebär. Du kommer överens med din kontaktperson på SCB hur leveransen bäst kan ske.

Så här fungerar Leveransportalen

  • Ingen installation av programvara behövs, då leveransportalen är helt webbaserat. Det går att använda leveransportalen via dator, läsplatta och telefon.
  • I samband med en leverans skickas ett mejl till dig och de eventuella andra personerna du vill ska ha behörighet till filerna med information om att det finns en leverans att hämta i portalen.
  • När du har aktiverat ditt konto och loggat in ser du alla dina aktuella leveranser från SCB samlat, oavsett om du har beställt statistiken från olika enheter på SCB. Du laddar enkelt ner filen/filerna, en och en eller hämtar alla samtidigt som zippad fil.