Till innehåll på sidan

API för Skolenhetsregistret

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och skolformer i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter och huvudmän.

Skolenhetsregistrets API 

Om Skolenhetsregistret

I Skolenhetsregistret finns uppgifter för skolformerna förskoleklass, fritidshem, grundskola, sameskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Skolenhetsregistret är anpassat till definitionen av skolenhet som följer av skollagen (2010:800) . Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Webbportalen

Skolenheter och huvudmän kan göra ändringar och uppdateringar i Skolenhetsregistrets webbportal. Portalen är öppen året runt och uppdateringarna blir synliga i API:et dagen efter uppdateringen gjorts i portalen.

Här kan du läsa mer om webbportalen samt logga in om du är en uppgiftslämnare eller huvudman.

Skolenhetsregistret

Kontakt

E-post
skola@scb.se