Till innehåll på sidan

Skolenhetsregistrets API

Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och skolformer i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter och huvudmän.

Skolenhetsregistrets API 

Förändringar i skolenhetsregistrets API efter årsskiftet

Med start 16 januari 2023 ansvarar Skolverket för insamling till, och förvaltning av, skolenhetsregistret. Vänligen besök Skolverkets webbplats för mer information, samt åtkomst till e-tjänsten för skolenhetsregistret.

API för skolenhetsregistret - Skolverket

Möjligheten att uppdatera Skolenhetsregistret hos SCB stängs 9 januari 2023. När Skolverkets e-tjänst öppnar 16 januari stängs SCB:s API.

Om Skolenhetsregistret

I Skolenhetsregistret finns uppgifter för skolformerna förskoleklass, fritidshem, grundskola, sameskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (inkl. sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Skolenhetsregistret är anpassat till definitionen av skolenhet som följer av skollagen (2010:800) . Statistikansvarig myndighet är Skolverket.

Webbportalen

Skolenheter och huvudmän kan göra ändringar och uppdateringar i Skolenhetsregistrets webbportal. Portalen är öppen året runt och uppdateringarna blir synliga i API:et dagen efter uppdateringen gjorts i portalen.

Här kan du läsa mer om webbportalen samt logga in om du är en uppgiftslämnare eller huvudman.

Skolenhetsregistret

Kontakt

E-post
skola@scb.se