Till innehåll på sidan

Arkivbeskrivning

Här är en förteckning av lagar och förordningar som reglerar SCB:s arkiv.

SCB:s verksamhet

SCB:s uppgifter redovisas i Förordning (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån.

Myndighetsförordning (2007:515) ska tillämpas på SCB.

Sekretessbestämmelser

Tillgängligheten till SCB:s handlingar regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och Offentlighets- och sekretess­förordning (SFS 2009:641).

Sekretessgränser

  • Individrelaterat material, 70 år
  • Företagsrelaterat material, 20 år