Till innehåll på sidan

Fastighetsförvaltningsindex

Statistiska centralbyrån, SCB, tar på uppdrag av Fastighetsägarna MittNord fram ett Fastighetsförvaltningsindex uppdelat på bostäder samt kontor och butiker. Syftet är att mäta förändringar i drift- och underhållskostnader för bostäder samt kontor och butiker.

Fastighetsförvaltningsindex beräknas årsvis i oktober. Basmånad är oktober 2016=100.

Användning

Fastighetsförvaltningsindex kan användas som underlag och stöd vid reglering av sådana avtal.

Metodbeskrivning Fastighetsförvaltningsindex

Kontakt

Peter Sörman, Fastighetsägarna MittNord

Telefon
070-583 19 99
E-post
peter.sorman@fastighetsagarna.se