Till innehåll på sidan

Städindex

Städindex mäter prisutvecklingen för städ­verk­sam­hetens olika kostnader. Modellen har tagits fram i sam­arbete med Almega Service­entre­pre­nörerna.

Städ­index beräknas för månaderna maj och november. Basmånad är maj 1993=100. Vikterna ändrades i november 2014 efter en genomlysning i samarbete med branschen. 

Användning

Städindex kan användas för justering av priser för städ­verk­samhet i olika typer av avtal.

Kostnaden för en prenumeration är 400 kronor per år exklusive moms. Lösnummer kostar 212 kronor exklusive moms.

Metodbeskrivning Städindex

Kontakt

Jana Kaarto

Telefon
010-479 45 93
E-post
priser@scb.se